Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới

“ Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới…” Đó là câu nói đã được đúc kết từ xa xưa của ông cha khi nói...

Lễ Mụ Thố của người Mường

Là người con của vùng đất Mường Bi, tôi nhớ thời thơ ấu, bố, mế thường kể cho tôi nghe về áng mo “Đẻ đất, Đẻ nước” nổi tiếng,...

Huyền thoại về người đẹp nhất xứ Mường

Có lẽ, vì quá xúc động trước vẻ đẹp nguyên sơ, ngơ ngác của đàn bà, con gái người Mường (ở khắp Hòa Bình, Hà Tây cũ, Ninh Bình,...

Một loại dân ca Mường cần được gìn giữ!

Xường - một loại dân ca Mường tiêu biểu của người Mường cần được bảo tồn và phát huy Dân tộc Mường ở Thanh Hóa có nhiều loại dân...