Lịch Sử

Lịch sử người Mường

Cho đến nay, dường như không một ai trong giới nghiên cứu phủ nhận người Việt Cổ là tổ tiên trực tiếp của người Mường. Nói một cách khác, người Mường hôm nay và người Kinh (Việt hiện đại)...
Đây là bản sử thi nổi tiếng của dân tộc Mường mà các thầy Mo dùng để cúng đưa tiễn hồn người chết về thế giới bên kia trong những đám tang ma của quý tộc nhà Lang. Trong...
Cô giáo Đinh Lâm Oanh xứ Mường, dạy môn lịch sử bậc phổ thông ở thành phố tỉnh lỵ Hoà Bình. Cô nổi tiếng là người phụ nữ có vẻ đẹp quyền quý "con nhà lang", từng đoạt giải...
Xứ Mường Hòa Bình xưa, cùng với 4 mường: Bi, Vang, Thàng, Động là các dòng họ lớn: Đinh, Quách, Bạch, Hoàng nối đời làm Lang cai quản. Đối với từng dòng họ thì con trai trưởng làm Lang Cả, con...

Recent Posts